พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ ฉลองชัย ชิตังเม! และย่ำระฆังธรรม ๗๖ ครั้ง

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2559

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ
๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ ฉลองชัย ชิตังเม!
และย่ำระฆังธรรม ๗๖ ครั้ง บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร