พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘ เพื่องานเผยแผ่พระพุทรศสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ถวายแต่ ๒๑๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก ในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2562

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘
เพื่องานเผยแผ่พระพุทรศสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ถวายแต่ ๒๑๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
ในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0036654472351074 Mins