หลวงพ่อสอนธรรมะที่ละเอียด

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2559

นันทา ไมเนอร์,หลววงพ่อสอนธรรมะที่ละเอียด,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

หลวงพ่อสอนธรรมะที่ละเอียด

พื่อนกัลยาณมิตรแนะนำให้ติดจานดาวธรรมเมื่อปี 2547 จากนั้นก็ได้ดูช่องนี้ช่องเดียวค่ะ หลวงพ่อสอนธรรมะที่ละเอียด เข้าใจเลย สอนให้รักษาศีล5 ศีล 8 สอนให้ทำความดี แก้นิสัยที่ไม่ดีของตัวเอง สอนให้รักบุญกลัวบาป ไม่ว่าร้ายใคร ให้มีเมตตากับเพื่อนมนุษย์ทุกคน สอนให้รู้ว่า"เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อสร้างบารมี" หลังจากที่ได้รู้จัก dmc จึงได้เข้าศูนย์สาขาในประเทศ German ไปทำบุญช่วยงานวัด ทั้งแรงกาย แรงใจและแรงปัจจัย ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ เพราะเหตุนี้เองที่ทำให้รักวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                                                                                       นันทา ไมเนอร์เซิน

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0021114985148112 Mins