ระเบิดเวลาแห่งชีวิต

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2559

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 

ระเบิดเวลาแห่งชีวิต

      ลูกทุกคนต้องขวนขวายในการสร้างบารมี   ต้องเร่งสั่งสมบุญกันให้เต็มที่  เร่งทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ 

      เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย  ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตัวเอง  เหมือนมีลูกระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน  มันจะระเบิดขึ้นตอนไหน เมื่อไร เราไม่รู้  แต่ที่แน่ ๆ จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่