ของดีที่อยู่ในตัว

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2559

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 

ของดีที่อยู่ในตัว

      ลูก ๆ  ทุกคนมีของดีอยู่ในตัว  คือจุดที่จะเชื่อมโยง กับผู้มีอานุภาพ  ผู้เป็นสรณะ  เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐได้  

     ยามใดที่ลูกทั้งหลายประสบทุกข์  ไม่ว่าจะเป็นทุกข์  โศก  โรค  ภัย  ในธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็ตาม  อย่าเสียเวลาบ่นเพ้อพิไรรำพัน  ให้นึกถึงสรณะภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ  

     หยุดใจไว้ตรงตำแหน่งที่จะเชื่อมโยงกับท่านได้  คือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  แล้วตรงนั้น  เราจะได้พบท่านผู้มีอานุภาพ  มาช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้ดังที่เราต้องการ

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)

 

 

 Total Execution Time: 0.0036092480023702 Mins