เราควรทำสิ่งดีๆก่อนที่ จะไม่มีโอกาสได้ทำ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2559

ธัญวรัตน์ คงสิม,เราควรทำสิ่งดีๆก่อนที่ จะไม่มีโอกาสได้ทำ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เราควรทำสิ่งดีๆก่อนที่ จะไม่มีโอกาสได้ทำ

ครั้งแรกที่เข้ามาในวัดพระธรรมกาย เพราะมาอบรมการทำหน้าที่ของ supervisor ครั้งที่สองมาทำหน้าที่เป็น v-cheer จากคนที่ไม่เคยสวดมนต์ ไม่ค่อยเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เคยคิดว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างจะส่งผลให้เมื่อละโลกไปจะทำให้ตกนรก ไม่เห็นความสำคัญต่างๆ ทางศาสนา แต่เมื่อได้มาที่วัดนี้แล้ว ก็ทำให้ความคิดหลายๆอย่งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้เสียสละเวลามาทำหน้าที่ดีๆ ทั้งเป็น supervisor และ v-cheer ทำให้รู้ว่าการให้มีความสุขมากแค่ไหนและยังทำให้ตระหนักว่า เราควรทำสิ่งที่ดีๆก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำ ยับยั้งการทำสิ่งที่ดีๆก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำ ยับยั้งการทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะเป็นบาป เพราะเหตุนี้เราจึงรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                                     ธัญวรัตน์ คงสิม

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016447861989339 Mins