ฉันรักวัดและวัดรักทุกคน

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2559

วจีรัตน์ นาคะนิเวศน์,ฉันรักวัดและวัดรักทุกคน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ฉันรักวัดและวัดรักทุกคน

ฉันรักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดพระธรรมกายรักฉันโดยไม่มีเงื่อนไข และวัดรักทุกคน ได้ฝึกความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และได้ฝึกสมาธิ ให้ใจหยุดนิ่ง ได้เข้าถึงธรรมค่ะ

                                                        วจีรัตน์ นาคะนิเวศน์  

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0028639316558838 Mins