การเข้าถึงธรรมะภายใน

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2559

การเข้าถึงธรรมะภายใน,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๕๔

การเข้าถึงธรรมะภายใน : ตลอดเส้นทางสายกลาง ต้องมีความสุขตลอด และมีความสุขเพิ่มขึ้น จับหลักตรงนี้ให้ได้ ถ้ายังไม่มีความสุข ลูกต้องนิ่ง แล้วถ้าหยุดได้สมบูรณ์ จะเคลื่อนไปทั้งตัว มันจะดูดพลั้วะ ไปทั้งตัวอย่างนี้
ลูกจะรู้เอง เพราะถ้าเคลื่อน...ก็รู้ ไม่เคลื่อน...ก็รู้ หรือมองห่าง ๆ เห็นสิ่งที่เคลื่อนอยู่ข้างหน้า ลูกก็เห็นอย่างนั้น เช่น เห็นจุด เห็นดวงเคลื่อนไปข้างหน้า ลูกก็ตามไปอย่างนั้น หรือเข้าไปในกลางดวง แต่ความรู้สึกว่าเคลื่อน...ยังไม่มี มันเข้าแบบยังไม่หลุดจากหยาบ มันจะเข้าไปสู่ภายใน เหมือนเข้าไปอยู่ข้างในอีกมิติหนึ่งเป็นชั้น ๆ ต้องได้อย่างนี้ นั่งธรรมะใหม่ ๆ ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ จะได้แค่ความโล่ง โปร่ง เบา สบาย อย่างนี้ก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อย ๆ เพิ่ม ให้มันนิ่งแน่น รวมเป็นมวลแห่งความบริสุทธิ์ จึงจะเคลื่อน

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011157671610514 Mins