ใครที่สวดบทธัมมจักฯ

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2559

ใครที่สวดบทธัมมจักฯ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ใครที่สวดบทธัมมจักฯ"จิตจะบริสุทธิ์"

ความบริสุทธิ์นี่แหละ 
จะทำให้เราบรรลุธรรม 
และบรรลุวิชชาต่างๆ

จะทำให้สิ่งเลวร้าย ทุกข์ โศก 
โรคภัย มลายหายสูญ

ดิน ฟ้า อากาศ 
ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
คนดีมีศีลธรรมจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย

โอวาท คุณครูไม่ใหญ่
พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.015005067984263 Mins