โครงการบำรุงวัด ร่วมกับบ้านและโรงเรียน

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2559

โครงการบำรุงวัด ร่วมกับบ้านและโรงเรียน เพื่อสานต่อกิจกรรม “บวร”
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย
จัดโครงการบำรุงวัด ร่วมกับบ้านและโรงเรียน เพื่อสานต่อกิจกรรม “บวร”
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.001663331190745 Mins