เราพบคำตอบ สิ่งที่อยากรู้มาตลอด

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2559

ณัฐณิชา แสนชมภู,เราพบคำตอบ สิ่งที่อยากรู้มาตลอด,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

เราพบคำตอบ สิ่งที่อยากรู้มาตลอด

แต่ก่อนชีวิตสับสนมาก รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิต ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง แต่พอได้เข้ามาวัดพระธรรมกาย ทำให้เราพบคำตอบ ในสิ่งที่เราอยากรู้มาโดยตลอด อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน โดยไม่มีข้อโต้แย้งได้เลย หลวงพ่อสอนให้นั่งสมาธิ  รักษาศีล และทำทานอย่างถูกวิธี ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้รักการทำบุญ กลัวบาป และสอนให้รู้จักความสุขที่แท้จริง ซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเอง เราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่ไหนเลย เพราะเหตุนี้ จึงรักหลวงพ่อ รักวัดพระธรรมกาย

                                                                                               

ณัฐณิชา แสนชมภู

 

 

 Total Execution Time: 0.013484183947245 Mins