เข้าวัด ปฏิบัติธรรม

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2559

สายใจ ช่างเสียง,เข้าวัด ปฏิบัติธรรม,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เข้าวัด ปฏิบัติธรรม

 ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และฟังคำสอนของ หลวงพ่อธัมมชโย  ท่านสอนเรื่อง การทำสมาธิ การรักษาศีล การทำ   ทาน ให้เข้าใจกฎแห่งกรรม ไม่ให้เราประมาทใ นการดำรงชีวิต
    

สายใจ ช่างเสียง


                                                                                             

 

 Total Execution Time: 0.0010174989700317 Mins