ได้เกิดมา สร้างบารมี

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2559

สุเทพ กิจปฐมมงคล,ได้เกิดมาสร้างบารมี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ได้เกิดมา สร้างบารมี

เพราะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ขณะที่ยังเป็นนักศึกษา ทำให้รู้เข้าใจเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ และเข้าใจพระพุทธศาสนา ดีใจและภูมิใจในชีวิตที่ได้เกิดมาสร้างบารมี ให้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา เข้าใจและมีเป้าหมาย ในชีวิตที่ชัดเจน วัดพระธรรมกายทำให้ผมเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ผมจึงรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                  สุเทพ กิจปฐมมงคล

 

 

 Total Execution Time: 0.00097593466440837 Mins