สร้างบุญบารมี

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2559

อนุสรา จันโทศรี,สร้างบุญบารมี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สร้างบุญบารมี

สอนให้เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิ รู้จักสร้างบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอ มองโลกตามความเป็นจริง ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง จากการอบรมธรรมทายาท สามารถนำธรรมะมาปรับใช้ได้จริงๆ ที่สำคัญที่สุดคือ การมองเข้าไปในตัวเอง ซึ่งดีกว่ามองไปนอกตัว
 
                                                                                                                         อนุสรา จันโทศรี
 

  
                                                                                                                                อนุสรา จันโทศรี

 


 

 Total Execution Time: 0.0067152341206868 Mins