มีโอกาสได้พบคุณยาย

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2559

สุกัญญา คงสุขชีพ,มีโอกาสได้พบคุณยาย,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มีโอกาสได้พบคุณยาย

เข้าวัดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ จนตอนนี้อายุ ๓๐ กว่าปีแล้ว โดยมีพี่ๆ เป็นกัลยาณมิตรให้ สมัยนั้นยังไม่มีสภาหลังคาจาก มีโอกาสได้พบคุณยาย ได้ทำบุญกับท่าน สมัยนั้นเรายังเด็ก แต่ก็รับรู้ได้ถึงพลังความใจดี มีเมตตาของท่าน และได้พบเจอกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้ง ๒ ได้ฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านสอน ได้นำไปใช้ในชีวิตจนโต ความรักความผูกพัน ที่มีต่อวัดพระธรรมกาย เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิต อบอุ่นในใจทุกครั้งที่เข้าวัด

                                                                                                         สุกัญญา คงสุขชีพ                                                                                                                   
 

 Total Execution Time: 0.010389769077301 Mins