วัดพระธรรมกายสอน ให้ไม่หลงงมงาย

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2559

วิเชียร ธรรมวิจิตเดช,วัดพระธรรมกายสอน ให้ไม่หลงงมงาย,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสอน ให้ไม่หลงงมงาย

1.วัดพระธรรมกายสอนให้นั่งสมาธิทุกวัน 2. วัดพระธรรมกายสอนให้รักษาศีล5และให้รักษาศีล8 ในวาระดีดี
3. วัดพระธรรมกายสอนให้กตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อและคุณแม่และผู้มีพระคุณ
4. วัดพระธรรมกายสอนให้บูชาพระรัตนตรัยและบุคคลที่ควรบูชา ไม่สอนให้หลงงมงาย
5. วัดพระธรรมกายสอนธรรมะเพื่อใช้แก้ไขทุกข์ของตนเอง ครอบครัว หมู่ญาติและผองเพื่อน และให้
ฝึกตนเองให้เป็นที่รักของทุกคน

                                                                                                         วิเชียร ธรรมวิจิตเดช

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066180308659871 Mins