รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

สรัลรัตน์ ศรีลาเทพย์,รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

"ท่านสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี ดิฉันจึงเคารพท่าน และรักวัดพระธรรมกายค่ะ"ตั้งแต่ดิฉันได้เข้ามาวัดพระธรรมกาย และได้รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านมีเมตตามาก เห็นงานหลักของท่านคือ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ท่านเป็นแบบอย่างของความกตัญญูต่อพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ แม้จะเหน็ดเนื่อยเพียงไร ก็ไม่เคยเห็นท่านท้อถอย มีแต่เดินหน้าสร้างความดีตลอด แม้มีใครกล่าวว่าร้ายท่าน ก็ไม่เคยโต้ตอบ นี่คือแบบอย่างที่ดิฉันเคารพที่ดีฉัน เคารพบูชามาตลอด ๒๐ ปีที่รู้จักท่าน
ท่านสร้างวัด ให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี ดิฉันจึงเคารพท่าน และรักวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                                                                         

สรัลรัตน์ ศรีลาเทพย์
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015974839528402 Mins