เห็นข้อบกพร่องและคุณค่าตนเอง

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

กชกานต์ แสงรพีพล,เห็นข้อบกพร่องและคุณค่าตนเอง,ทำไมจีงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

เห็นข้อบกพร่องและคุณค่าตนเอง

"ได้มาเห็น ได้ฟังคำสอน และฝึกปฏิบัติที่วัดพระธรรมกาย จึงได้เข้าใจชีวิตได้เห็นข้อบกพร่องและคุณค่าของตนเอง ไม่โกรธหรือโทษคนอื่น รู้จักผิดชั่วดีมากขึ้น "แต่ก่อนดิฉันเป็น่คนอารมณ์ร้อนมาก มักโกธร เอาแต่ใจตัวเอง ทำงานก็จะมีแต่ปัญหา ไม่เคยประสบความสำเร็จ เลยมีแต่ความทุกข์ จนมีคำถามกับตัวเองว่า เราเกิดมาทำอะไรกันแน่ จนกระทั่งได้พบวัดพระธรรมกาย จากคำแนะนำของเพื่อน พอได้มาเห็น ได้ฟังคำสอน และฝึกฏิบัติที่วัดพระธรรมกาย จึงเข้าใจชีวิตได้เห็นข้อบกพร่อง และคุณค่าของตนเอง ไม่โกธรหรือโทษคนอื่น รู้จักผิดชอบ ชั่วดีมากขึ้น รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอารมณ์เย็นลง ได้พบแต่คนดีมีศีลธรรม ให้อภัย คนที่คิดร้าย กับเราอย่างจริงใจ จึงทำให้ชีวิตครอบครัวและธุรกิจการงานดีขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้นในปัจจุบัน แม้หากพบอุปสรรคหรือความทุกข์ ก็จะแก้ปัญหาด้วยหลักคำสอนของวัด ตอนนี้ดิฉันมีความสุขมากค่ะ แม้จะไม่ได้รำรวยเงินทองมากมาย แต่เราร่ำรวยที่จิตใจ จิตที่เป็นสุข สงบ และปลอดภัย อยากให้ทุกท่านที่อานมีความสุขเช่นกัน ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะ

                                                                                                         

กชกานต์ แสงรพีพล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011087695757548 Mins