เพราะวัดมีคนที่ผมรัก

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2559

เพราะวัดมีคนที่ผมรัก

ผมรักวัดพระธรรมกายเพราะวัดธรรมกายมีคนที่ผมรัก

 

 

อิทธิพล โภคิยกุล

 Total Execution Time: 0.0049453854560852 Mins