หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

ทอง เสาร์ชัย ,   หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี

"ดิฉันเข้าวัดพระธรรมกายมา ๒๐ ปีแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นต้นแบบที่ดี สอนให้ทำความดี ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และรู้จักเป้าหมายของชีวิต เกิดมาแล้วให้สร้างความดี ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ท่านสอนให้เรากลัวบาป แม้แต่ความคิดก็ต้องบริสุทธิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้เราปฏิบัติตามท่านตลอดมา แม้มีคนว่าร้าย ท่านไม่เคยถือสา ท่านสอนให้ทำความดีเรื่อยไป ให้อภัยไม่เคยโต้ตอบ ดิฉันรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย รักวัดพระธรรมกาย และหมู่คณะที่มีความเคารพกันด้วยศีลค่ะ

                                                                           

ทอง เสาร์ชัย