หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

ทอง เสาร์ชัย ,   หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อเป็นต้นแบบที่ดี

"ดิฉันเข้าวัดพระธรรมกายมา ๒๐ ปีแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นต้นแบบที่ดี สอนให้ทำความดี ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และรู้จักเป้าหมายของชีวิต เกิดมาแล้วให้สร้างความดี ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ท่านสอนให้เรากลัวบาป แม้แต่ความคิดก็ต้องบริสุทธิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้เราปฏิบัติตามท่านตลอดมา แม้มีคนว่าร้าย ท่านไม่เคยถือสา ท่านสอนให้ทำความดีเรื่อยไป ให้อภัยไม่เคยโต้ตอบ ดิฉันรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย รักวัดพระธรรมกาย และหมู่คณะที่มีความเคารพกันด้วยศีลค่ะ

                                                                           

ทอง เสาร์ชัย                            

 

 

 Total Execution Time: 0.0012312173843384 Mins