เข้าวัดครั้งแรก บวชพระรุ่นที่ ๑๙

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2559

สินชัย ประเสริฐวารี,เข้าวัดครั้งแรก บวชพระรุ่นที่ ๑๙,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

เข้าวัดครั้งแรก บวชพระรุ่นที่ ๑๙

"บวชพระธรรมทายาทรุ่นที่ ๑๙ ทำให้เข้าใจมโนปณิธานของการสร้างวัด" ผมเข้าวัดครั้งแรก โดยได้เข้ามาบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่ ๑๙ ตลอดช่วงของการอบรม เวลาที่สงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรพระอาจารย์ที่ลงแสดงธรรม ก็จะมาตอบคำถามให้จนหมดความสงสัย ทำให้เข้าใจในมโนปณิธานของการสร้างวัด เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม การรักษาศีล ความสำคัญของการทำทานแบบเต็มกำลังศรัทธา และการฝึกใจให้ใสสว่างอยู่เสมอ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการดำรงอยู่ ของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา ตั้งแต่รู้จักวัดพระธรรมกายมา ความคิดร้ายๆพฤติกรรมแสบๆ คำพูดเจ็บๆ ลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้รู้จักความสุขแบบโปร่งโล่งเบาสบาย อยากไปทำหน้าที่แนะนำให้ทุกๆชีวิตได้มารู้จักกับความจริงของชีวิต เพื่อช่วยกันทำสวรรค์บนโลกให้เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมกันสั่งสมบุญบารมี เพื่อมุ่งหน้าสู่การหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ได้โดยสมบูรณ์ของทุกๆชีวิต

                                                                                                         

 สินชัย ประเสริฐวารี

 Total Execution Time: 0.0059034506479899 Mins