มนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2559

สุนิดา ชาวงษ์,มนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

มนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ

"วัดพระธรรมกายสอนให้เรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โดยสอนให้เราเข้าใจหลักในการทำทาน
รักษาศีล และการทำสมาธิภาวนา โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาศีล จริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีศีล ๕ เป็นปกติ
ในการดำเนินชีวิต มนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เราจะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อ รู้จักดีชั่ว ถูกผิด และสิ่งที่จะบ่งบอกว่า ดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด นั่นก็คือ ศีล ๕ ที่ทางวัดพระธรรมกายได้สอนให้รักษาให้ได้ จะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ตัวเราเองได้มาเข้าใจเรื่องศีล และได้นำมาปฏิบัติ ก็เพราะได้ความรู้จากวัดพระธรรมกาย ขอกราบของพระคุณหลวงพ่อทั้งสองอย่างสูงสุดค่ะ 

 

                                                                                                                        สุนิดา ชาวงษ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018294501304626 Mins