วัดสอนให้ตั้งใจเป็นคนดี

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2559

ศิริวรรณ ไล่กสิกรรม,วัดสอนให้ตั้งใจเป็นคนดี,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

วัดสอนให้ตั้งใจเป็นคนดี

รักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสอนให้ตั้งใจเป็นคนดี รักษาศีล ๕ อันเป็นเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ รักษาได้ครบอย่างไม่ด่างพร้อย สอนให้ทำความดี ละเว้น ความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกายเหมือนเป็นบ้าน มีความร่มเย็นอบอุ่น ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี รักและเคารพหลวงพ่อ พระอาจารย์ ที่สอนให้ทำแต่ความดีตลอดมา ประทับใจคำว่า "ไม่ได้ไม่มี ไม่ดีไม่ได้ ต้องได้ต้องดี และต้องดีกว่าดีที่สุด"


                                                                                                 

 ศิริวรรณ ไล่กสิกรรม

 

 Total Execution Time: 0.0014092008272807 Mins