ยึดเอาจุดแห่งความสุขให้ได้

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2559

ยึดเอาจุดแห่งความสุขให้ได้ ,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๗๐

ยึดเอาจุดแห่งความสุขให้ได้ : ถ้าหากนั่งมาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้ ไม่ว่าวัยจะต่างกันแค่ไหน จะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไหนเลย ลูกต้องทำไห้ได้นะ สิ่งสำคัญ…ต้องจับจุดให้ได้ตรงรอยต่อที่ลูกหยุดนิ่ง จุดแห่งความสุขยึดตรงนี้เอาให้ได้ พอยึดตรงนี้ได้จะทำให้ลูกมีความสุขในการนั่งปฏิบัติธรรม เรื่องอื่นเรื่องเล็ก

ภาษาสวรรค์ : ถ้าเราเรียนธรรมะ ประดุจนั่งต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระบรมศาสดา เราจะศึกษาปริยัติธรรมด้วยความเคารพ จะเรียนด้วยความสุขจริง ๆ เพราะ…กว่าจะค้นพบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ กว่าจะมาเป็นคำสอนอันประเสริฐได้ พระพุทธเจ้าต้องทรงสร้างบารมีมายาวนานทีเดียว เราแค่คว้ามาเรียน ธรรมะ…เป็นความรู้อันสูงสุด เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ ที่ไม่มีความรู้ใดเสมอเหมือน เป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น…ควรศึกษาด้วยความปีติปราโมทย์ใจ สุขใจ ภาคภูมิใจว่า…มีบุญเก่าหนุนนำ ให้ได้มาเป็นนักศึกษาภาษาบาลี

 

คุณครูไม่ใหญ่

  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010872522989909 Mins