อยู่ไกลถึงเชียงราย ยังมีพระไปเทศน์

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

  ขวัญชนก ฐาปนพงศ์ธนสาร์,อยู่ไกลถึงเชียงราย ยังมีพระไปเทศน์,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

อยู่ไกลถึงเชียงราย ยังมีพระไปเทศน์

"ได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกก็ประทับใจ เข้าไปอีก ไม่รู้จะติอะไร คนอื่นมาเล่าความไม่ดีให้ฟังก็ไม่เคยเชื่อเพราะ ไม่ได้เเป็นอย่างที่เราได้เห็นได้สัมผัสเลยแม้แต้น้อย"ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ขนาดอยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงราย ก็ยังมีพระตามไปเทศน์ถึงที่นั่นเป็นพระต่างชาติที่มาบวช ท่านเทศน์ดี สอนดี สอนให้รักษาศีล รักการปฏิบัติธรรม เห็นบุญเป็นที่ตั้ง สมัยนั้นท่านยังพูดไทยไม่ค่อยชัดเลย แต่ทำให้เราอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์ของท่านเป็นใครหนอ ยิ่งพอได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกก็ประทับใจเข้าไปอีก ไม่รู้จะติอะไร คนอื่นมาเล่าความไม่ดีให้ฟังก็ไม่เคยเชื่อ เพราะไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้เห็นได้สัมผัสเลยแม้แต่น้อย


                                                                                                                                          ขวัญชนก ฐาปนพงศ์ธนสาร์

 Total Execution Time: 0.0055319348971049 Mins