ไมตรีผูกโลก

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2547

 

เรียนพระธรรมแท้ผูก                            ศาสนา

ปลอกผูกคชตรึงตรา                                    ตรากหมั้น

มนตร์ดลแลหยูกยา                               สมรรถผูก งูแฮ

ผูกโลกทั้งหลายนั้น                                แน่นด้วยไมตรี

 Total Execution Time: 0.001186199982961 Mins