เกิดมาเพื่อดับความสงสัย

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

เกิดมาเพื่อดับความสงสัย ,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๘๐

เกิดมาเพื่อดับความสงสัย : ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กใส ๆ ที่ศูนย์กลางกาย จากจุดเล็ก ๆ ใส ๆ ขยายออกเป็นภาพที่มาจากภายใน ขยายกว้างออกไป ผ่านจุดเล็ก ๆ ใส ๆ ตรงศูนย์กลางกาย ขยายออกไปทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงเป็นดินแดนในอุดมคติที่มีแต่ความสงบสุข ความเบิกบานด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้าวันใดก็ตาม ลูกสมความปรารถนา เห็นดวง เห็นองค์พระ เห็นภาพภายในที่ถูกต้องร่องรอย ตรงไปตามความเป็นจริง หายสงสัยด้วยตัวเอง ชาวโลกทั้งหลายเขาจะสมหวังไปด้วย เพราะเขาเกิดมาในยุคเดียวกับเรา ยุคที่หายสงสัย เราจะเรียนรู้ศึกษาธรรมะภายในได้อย่างแจ่มแจ้ง เราต้องทำให้โลกหมดความสงสัย ชาวโลกถามอะไรมา ตอบได้หมด ให้คนถาม ถึงทางตันในทุกคำถาม ถามจนไม่รู้จะถามอะไร ตอบได้หมด ถ้าทำได้แบบนี้ ลูกจะไปที่ไหนคนเดียวได้ ไปที่ไหนได้หมด พร้อมจะไปตอบคำถามใครก็ได้ เจอแท็กซี่ คนขับแท็กซี่ถาม “คุณจะไปไหน” ก็จะตอบได้ว่า “ไปที่ไหนก็ได้…ที่มีคนสงสัย” พอละจากโลกนี้กลับไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ ชาวสวรรค์ถามว่า “มาโลกมนุษย์ได้อะไรบ้าง” ลูกตอบได้ว่า “มาทำให้โลกมนุษย์หมดความสงสัย” ลูกมีหน้าที่ขจัดความสงสัยให้หมดไป จะทำได้ต้องหายสงสัยด้วยตัวลูกเองก่อน ไม่ใช่มาสงสัยเอง ถ้าหายสงสัยไปได้หมด แม้ไปที่ต่าง ๆ ด้วยของน้อยชิ้นก็ไปได้ เพราะมีความสุข ความปีติ เบิกบานใจ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080385208129883 Mins