ชาติเสือ

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2547

เสือผอมกวางวิ่งเข้า                   โจมขวิด

ไป่ว่าเสือมีฤทธิ์                                         เลิศล้ำ

เล็บเสือคมดั่งกริช                         เสือซ่อน ไว้นา

ครั้นปะปามล้มขว้ำ                              จึ่งรู้จักเสือ

 

 Total Execution Time: 0.0066089351971944 Mins