.ควันรถสีดำลอยฟ่องอยู่ในอากาศ จากรถหลากยี่ห้อ หลายคัน ที่เบียดเสียดเยียดยัดกันบนท้องถนน
...อ่านต่อ
ดูข้าดูเมื่อใช้ การหนัก ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้
...อ่านต่อ
ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด ปลดให้
...อ่านต่อ
แมลงวันท่วยเด็กน้อย นารี พลูกัดชลกุณที ลูกไม้
...อ่านต่อ
เห็นใดจำให้แน่ นึกหมาย ฟังใดอย่าฟังดาย สดับหมั้น
...อ่านต่อ
ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า จากเจียร ซีบ่เล่าเรียนเขียน อ่านไซริ
...อ่านต่อ
เป็นชายความรู้ยิ่ง เป็นทรัพย์ ทุกประเทศมีผู้นับ อ่านอ้าง
...อ่านต่อ
วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง ชีวิต ยามอยู่เรือนเมียสนิท เพื่อนร้อน
...อ่านต่อ
ผิรู้รู้จุ่งให้ เทียมคน จักเงื่องเงื่องเป็นกล เงื่องแหง้
...อ่านต่อ
ความเพียรเป็นอริแล้ว เป็นมิตร คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท ร่วมไร้
...อ่านต่อ
หาสินห้าขวบเข้า พยายาม แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า
...อ่านต่อ
ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัยพ์ คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร์
...อ่านต่อ
คนรักมีมากไซร้ แสดงผล ชังมากนินทาตน โศกเศร้า
...อ่านต่อ
ปางน้อยลำเหนียกรู้ เรียนคุณ ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน ทรัพย์ไว้
...อ่านต่อ
ความรู้เรียนเมื่อน้อย หนังสือ ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ โล่ดั้ง
...อ่านต่อ
เมื่อน้อยเรียนเร่งรู้ วิชา ครั้นใหญ่หาสินมา สู่เหย้า
...อ่านต่อ
หาสินห้าขวบเข้า พยายาม แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า
...อ่านต่อ
หาสินห้าขวบเข้า พยายาม แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า
...อ่านต่อ
นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า เรือนตน นายช่างเป็นใหญ่คน ลูกบ้าน
...อ่านต่อ
ดอกบัวหนามณะก้าน คนฉิน สระก็มีมลทิน ไป่พร้อง
...อ่านต่อ
ราชาธิราชน้อม ในสัตย์ อำมาตย์เป็นบรรทัด ถ่องแท้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล