ทางหนีทีไล่

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2547

ผิรู้รู้จุ่งให้                                            เทียมคน

จักเงื่องเงื่องเป็นกล                              เงื่องแหง้
 

จักสุกอย่าสุกปน                           ดิบครึ่ง หนึ่งนา
 

ทางไล่ไว้หนีแก้                        รอดแคล้วภัยพาล

 Total Execution Time: 0.0011383851369222 Mins