บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2547

 

ปางน้อยลำเหนียกรู้                     เรียนคุณ
 

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                                    ทรัพย์ไว้
 

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ                               ธรรมชอบ
 

ยามหง่อมทำใดได้                             แต่ล้วนอนิจจัง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054009636243184 Mins