คนรักคนชัง

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2547

คนรักมีมากไซร้                                  แสดงผล
 

ชังมากนินทาตน                                 โศกเศร้า
 

รักมากเมื่อกังวล                         วานช่วย กันนา
 

ชังมากมักรุมเร้า                        กล่าวร้ายรันทำ

 Total Execution Time: 0.0063677469889323 Mins