ความรู้ค่าควรเมือง

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2547

 

ความรู้ดูยิ่งล้ำ                                    สินทรัยพ์
 

คิดค่าควรเมืองนับ                                 ยิ่งไซร์
 

เพราะเหตุจักอยู่กับ                    กายอาต-มานา
 

โจรจักเบียนบ่ได้                          เร่งรู้เรียนเอา
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026959764957428 Mins