ความเพียรชอบ

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2547

 

หาสินห้าขวบเข้า                                    พยายาม
 

แสวงคู่ผู้เมียสาม                                    ขวบเข้า
 

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                      ต่อเจ็ด ขวบนา
 

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                        ต่อสิ้นสุดกรรม

 

 Total Execution Time: 0.0065888166427612 Mins