ลึกซึ้งเกินหยั่ง

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2547

 

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง                   จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด                                      ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท                                         ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้                                     รวดรู้เร็วจริง

 Total Execution Time: 0.010828900337219 Mins