คนบ้า คนเท่ คนพาล

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2547

หญิงชายบ้าบาปเถ้า                              ทุรชน

ใครอดออมข้าคน                                                    หมู่นี้

สิริห่อนจากตน                                                 คลาคลาด

มาอยู่ชูตีนกี้                                               เมื่อรื้อวางวาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010765512784322 Mins