คำตรง

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2547

ธรรมดายาโรคร้อน                         รสขม

กินก็บำบัดลง                                                และไข้

คนชื่อกล่าวใครชม                                 ว่าชอบ หูแฮ

จริงไป่จริงนั้นไซร้                            ผ่ายหน้านานเห็น

 Total Execution Time: 0.025488169987996 Mins