อยู่ใกล้ไฟ

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2547

 

เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย                     ยาพิษ

เข้าสู่สงครามชิด                                   ใช่ช้า

ทรงครรภ์แลพาณิช                      เที่ยวท่อง ชเลนา

บัดชื่นบัดเศร้าหน้า                   กล่าวใกล้ความตาย

 Total Execution Time: 0.0063645164171855 Mins