ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2547

พ่อชั่วคนรู้ย่อม                                สาธารณ์

 

แม่ชั่วปากสามานย์                                         กล่าวกล้า

พ่อแม่โคตรสันดาน                                          สุทธชาติ

คำอ่อนหวานบานหน้า                                     ร่วมรู้อันดี

 Total Execution Time: 0.0012358506520589 Mins