ความดีคือมิตรแท้

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2547

วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง                                              ชีวิต
 

ยามอยู่เรือนเมียสนิท                                    เพื่อนร้อน
 

ร่างกายสหายติด                                ตามทุกข์ ยากนา
 

ธรรมหากเป็นมิตรข้อน                          เมื่อม้วยอาสัญ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075071652730306 Mins