ทรัพย์ในตน

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2547

เป็นชายความรู้ยิ่ง                                        เป็นทรัพย์
 

ทุกประเทศมีผู้นับ                                            อ่านอ้าง
 

สตรีรูปงามสรรพ                                เป็นทรัพย์ ตนนา
 

แม้ตกยากไร้ร้าง                                         ห่อนไร้สามี
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075886646906535 Mins