บุคคลควรติเตียน

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2547

 

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า                                         จากเจียร
 

ซีบ่เล่าเรียนเขียน                                              อ่านไซริ
 

ชาวนาละความเพียร                                           ไถถาก
 

สามสิ่งนี้โหดให้                                       โทษแท้คนฉิน

 Total Execution Time: 0.0098780314127604 Mins