ประโยชน์ตน และอื่น

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2546


.....ยายทำเพื่อตัวเอง และเพื่อคนหมู่มากด้วย เราเกิดมา ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง ถ้าทำให้ตัวเองได้แล้ว ยังทำให้คนหมู่มากได้ ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010425170262655 Mins