ปัญญาเหนือโลก

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2547

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า                      เรือนตน

นายช่างเป็นใหญ่คน                                        ลูกบ้าน

ท้าวพระยาใหญ่กว่าชน                          ในเขต แดนนา
 

นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน                             ทั่วด้าวทิศา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011746601263682 Mins