ความเพียรชอบ

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2547

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม
 

แสวงคู่ผู้เมียสาม                                    ขวบเข้า
 

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                      ต่อเจ็ด ขวบนา
 

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                        ต่อสิ้นสุดกรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076963106791178 Mins