ความเพียรชอบ

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2547

 

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม

แสวงคู่ผู้เมียสาม                                  ขวบเข้า

 

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                    ต่อเจ็ด ขวบนา
 

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                      ต่อสิ้นสุดกรรม
 

 Total Execution Time: 0.0011602838834127 Mins