ใช้เงินต้องให้คุ้มค่า

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2546

 

....การใช้เงิน ต้องรู้จักคุณค่าของเงิน ไม่ใช่จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต ไม่รู้จักเก็บ อย่างนี้ต้องเป็นขี้ข้าของเงินไปตลอดชีวิต ต้องรู้จักคำนึงถึงเวลาหาเงินบ้างว่า กว่าจะได้มานั้นเหนื่อยยากแค่ไหน ถ้าหามาแล้ว เอาไปใช้ไม่คุ้มค่า อย่างนี้หาเท่าไรก็ไม่พอ ต้องเหนื่อยในการ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089913209279378 Mins