มีบุญร่วมกัน

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2547

 

   ปางก่อนเคยร่วมน้ำ                              ใจจิต

 

 

เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด                          ปลดให้
 

เคยเป็นมิ่งเมียสนิท                หลายชาติ มานา
 

ในชาตินี้จึ่งได้                        เสพส้องครองกัน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077163378397624 Mins