วัดสอนแต่สิ่งที่ดีงาม

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2559

 ปัณญศักดิ์ น้อมรักษาวงศ์,วัดสอนแต่สิ่งที่ดีงาม,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

วัดสอนแต่สิ่งที่ดีงาม

ผมอยากมาวัดพระธรรมกาย เพราะรู้สึกชอบวิธีสอน การนั่งสมาธิมาก วัดก็สะอาดเป็นระเบียบ จึงมาเป็นประจำ
วัดสอนให้รู้จักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น วัดสอนแต่สิ่งที่ดีงาม มีคุณประโยชน์
ให้กับทุกๆคน ทำให้ทุกคนเป็นคนดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนเสมอ เป็นผู้ให้ที่ดีเสมอมา สิ่งที่สำคัญท่านสอน
ให้ทุกคนรู้ว่า "คนเราเกิดมาทำไม" และอีกหลายๆเหตุผลที่ดีมีคุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม อยากให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยมา ให้รีบตัดสินใจมาวัดพระธรรมกาย อย่าปล่อยให้เสียโอกาสดีๆไปครับ

                                                                                                       

 ปัณญศักดิ์ น้อมรักษาวงศ์

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012048482894897 Mins