การได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

การได้ทำความดีไว้ในปางก่อน,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

การได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์  พบพุทธศาสนาก็ต้องอาศัย  ปุพเพกตปุญญตา   ได้กระทำความดีไว้ในปางก่อน   จงอุตส่าห์พยายามทำความดี  ให้หนักขึ้นไป  ให้เป็นบุญนิธิหนักขึ้นไป 

เมื่อจะทำได้ด้วยวิธีให้ทาน  ก็ให้ทานหนักขึ้นไป   เมื่อจะทำได้ด้วยวิธีรักษาศีล  ก็รักษาศีลให้หนักขึ้นไป   เมื่อจะทำได้ด้วยวิธีการเจริญภาวนา   ก็เจริญภาวนาให้หนักขึ้นไป

จะทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ก็จงอุตส่าห์พยายาม  ทำให้สุดความสามารถของตน  

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 Total Execution Time: 0.0011761665344238 Mins